Kulttuuria vapaaehtoistyönä

Kulttuuria vapaaehtoistyönä- julkaisun ovat toteuttaneet Humanistisen ammattikorkeakoulun järjestämien Kulttuuritapahtumien vapaaehtoistyön johtamisen erikoistumisopintojen opiskelijat.  Kulttuuritapahtumissa,kuten muuallakin vapaaehtoistyön kentällä, oli viimeistään Euroopan vapaaehtoistyön teemavuoden 2011 jälkeen havahduttu huomaamaan, että vapaaehtoistoiminnan johtamiseen kannattaa kiinnittää huomiota.
Koulutus on pyrkinyt vastaamaan tähän tarpeeseen. Kirjoittajat edustavat monipuolisesti suomalaista tapahtumakenttää suurista rockfestivaaleista erikokoisiin paikallistapahtumiin. Heidän taustaorganisaationsa edustavat niin kolmatta kuin julkistakin sektoria. Ihmisten kiinnostus vapaaehtoistyötä kohtaan ei ole katoamassa mihinkään, mutta elämäntapamme,odotuksemme, valinnanmahdollisuutemme ja tapamme hakeutua yhteisöihin ovat monessa mielessä erilaisetkuin viisitoista tai viisikymmentä vuotta sitten. Yhteiskunta säännöksineen ja lakeineen on sekin jatkuvassa muutoksessa.
Miksi vapaaehtoiseksi lähdetään? Mikä vapaaehtoista motivoi? Minkälaisia ovat mielekkäät talkootehtävät?
Miten vapaaehtoinen sitoutetaan? Minkälainen on luonteeltaan vapaaehtoisen sopimussuhde työtä teettävään tahoon?

Tämä julkaisu tarjoaa lukijalle näissä pohdinnoissa esiin nousseita ajatuksia vapaaehtoistoiminnan johtamisesta ja sen tulevaisuudesta.

Linkki julkaisuun: http://www.humak.fi/sites/default/files/liitteet/kulttuuria-vapaaehtoistyona-2012.pdf


Uutiskirje

Voitte halutessanne tilata uutiskirjeen täältä.

Kirjaudu lisätäksesi tapahtumia ja tiedotteita sekä muokataksesi yhdistyksesi tietosivua. Osallistu sinäkin aktiivisesti sisällöntuotantoon!

Esittelyssä